Dobrodošli!

Elektroinstalacije Crnjac
Saznaj više o nama

Što radimo

Izvođenje elektroinstalaterskih i elektromontažnih radova.

Stambeni objekti

Kad govorimo o elektroinstalacijama i postavljanju novog sistema elektroinstalacija unutar nekog objekta moramo razlikovati instalacije jake i slabe struje.
U instalacije jake struje spada instalacija svih potrebnih žica i kablova unutar nekog objekta, postavljanje utičnica i prekidača s razvodnim kutijama, odgovarajućim osiguračima i sklopkama, dok u instalacije slabe struje spada postavljanje vodova instalacija za portafone, video nadzor, alarmne uređaje, mrežne sisteme i slično.
Za postavljanje elektroinstalacija u vašem objektu dobro bi bilo da znate koliko će rasvjetnih tijela biti u kući, koliko utičnica za struju na kojim zidovima, koliko razvodnih ormarića u kući, hoćete li odmah sprovesti i instalacije slabe struje, portafone, video nadzor, alarmni uređaj i sl..

Poslovni i industrijski objekti

Izrada elektroinstalacija poslovnih objekata
- izrada elektroinstalacija industrijskih objekata
- izvedba elektroinstalacija u elektromotornim pogonima
- servisiranje elektromotornih pogona i instalacija jake struje
- izrada i shemiranje razvodnih napajačkih ormara
- izrada i dobava rasvjetnih tjela

Izvedba i održavanje javne rasvjete

Izrada i montaža sve opreme vezane za javnu rasvjetu kao naprimjer:
- nabava i montaža svih vrsta rasvjetnih stupova,
- iskopi, nabava i ugradnja svih vrsta kabela,
- nabava i ugradnja svih vrsta razvodnih ormara,
- nabava i montaža rasvjetnih tijela za javnu rasvijetu kao i sve dodatne potrebne opreme,
- održavanje javne rasvijete sa svim popravcima i zamjenama i osposobljavanjem za rad.

Klijenti

Neki od naših stalnih korisnika

Grad Vukovar

Grad Ilok

Općina Bogdanovci

Općina Negoslavci

Općina Borovo

Hvala Vam!

Kontaktirajte nas

Elektro instalacije Crnjac, elektroinstalatersko trgovački obrt
ADRESA: Trg Hrvatskih branitelja 10, 32 000 Vukovar
KONTAKT OSOBA: Miljenka Crnjac
TELEFON: 032/ 441-057, FAX: 032/ 441-426
GSM: 098/ 346-236, EMAIL: info@elektroinstalacije-crnjac.hr
OIB:86778686779


EU PROJEKT


EU PROJEKT

ELEKTRO INSTALACIJE CRNJAC, ELEKTROINSTALATERSKO TRGOVAČKI OBRT – Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”